محمدامین احقاقی جهرمی کارشناس ‫امور آب
شماره پروانه: ۶۳۵۳
اعتبار: ۱۳۸۹/۰۷/۳۰ انصراف
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۸/۰۶/۱۴
استان: فارس
شهر: جهرم
تلفن موسسه: ۰۷۹۱۲۲۳۴۱۵۱
تلفن همراه: ۰۹۱۷۱۹۱۰۷۹۱
رشته کارشناسی: ‫امور آب
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی