محمدعلی جعفری نسب باغستانی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۲۴۶
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ انصراف
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۸/۰۶/۰۸
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۱۶۲۴۱۸۶۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۹۸۰۶۱
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی