احمد برزگری دهج کارشناس فرش
شماره پروانه: ۲۶۶۳
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ عدم تمدید
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۵/۰۴/۲۱
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۳۸۲۴۴۶۸۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۵۶۰۹۳۶
رشته کارشناسی: فرش
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی