حسین زارع زاده مهریزی کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۰۵۳
اعتبار: انصراف
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۵/۰۸/۱۰
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۱۸۲۴۰۸۰۳
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۱۸۴۶۸
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی