کاملیا کوشان کارشناس صنایع دستی
شماره پروانه: ۲۳۰۶
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ انصراف
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۵/۰۲/۰۳
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۱۸۲۱۶۲۹۲
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۳۵۳۷۷
رشته کارشناسی: صنایع دستی

  • درحال بروز رسانی