محمدحسن لطفی کارشناس اسلحه شناسی و مهمات
شماره پروانه: ۳۵۳۵
اعتبار: ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ انصراف
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۵/۱۲/۱۶
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۲۲۳۱۰۲۸
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۱۴۳۸۵۷
رشته کارشناسی: اسلحه شناسی و مهمات

  • درحال بروز رسانی