محمدرضا توانبخش کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۱۳۲
اعتبار: ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ غیرفعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۸/۰۳/۲۳
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۱۶۲۶۲۷۱۴
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۵۱۲۴۸۵
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی