سینا کاظمیان کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۶۵۸۵
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ غیرفعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۸/۰۸/۱۶
استان: خراسان شمالی
شهر: شیروان
تلفن موسسه: ۰۵۱۱۶۰۳۸۵۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۵۳۱۴۷۰۵۴
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی