سید محمدرضا رخشان کارشناس راه و ساختمان
شماره پروانه: ۳۳۳۷
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ انصراف
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۵/۱۰/۲۷
استان: یزد
شهر: یزد
تلفن موسسه: ۰۳۵۱۸۲۱۲۲۹۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۳۴۸۰۱۸
رشته کارشناسی: راه و ساختمان
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی