الله ویردی حق پناه کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۴۸۴۳
اعتبار: ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ انصراف
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۷/۰۲/۲۲
استان: البرز
شهر: کرج
تلفن موسسه: ندارد
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۰۶۷۸۲۸
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی
صلاحیت:
  • درحال بروز رسانی