سلیمان عباس نژاد کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی
شماره پروانه: ۷۸۰
اعتبار: ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ غیرفعال
تاریخ صدور پروانه:
استان: البرز
شهر: طالقان
تلفن موسسه: ۰۲۶۳۲۷۴۶۰۰۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۶۰۵۵۶۵
رشته کارشناسی: کشاورزی و منابع طبیعی

  • درحال بروز رسانی