جابر کوچکی نژاد ارم ساداتی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۴۴۴
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۲/۰۴/۰۳
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه: ۰۱۳۳۳۴۶۱۷۳۰
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۴۸۶۶۵۳
آدرس موسسه: بلوار شهید بهشتی م انتظام روبروی نظام پزشکی ساختمان جامعه اسلامی مهندسین ط۲