فاطمه مسعودی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۵۳۶۴
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۵/۰۷/۱۸
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: لردگان
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۴۴۴۵۹۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۹۰۴۱۳۹۳۷
آدرس موسسه: لردگان خ دادگستری روبه روی دادگستری-مجتمع وکالت آقای شریفی