فریبا شکرالهی دهکردی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۱۳۲۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۴۸۹۴۹
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۵۶۲۱۹
آدرس موسسه: شهرکرد-خ کاشانی - نبش رجائی -کوچه ۲۱-پلاک ۲۳-ط اول