عارف فرخ روز مریدانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۴۰۲
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه: ۰۱۳۳۲۵۰۰۱۴۷
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۱۷۵۱۳۴
آدرس موسسه: رشت-خیابان لاکانی-بلوارآیت اله رودباری-داروخانه قلم آرا-عمارت کریمی-ط۵