حسین رئیسی اله کوهی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۹۳۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۲/۰۱/۰۵
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه: ۰۳۸۳۳۳۳۵۸۸۱
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۲۵۱۵۸
آدرس موسسه: شهر کرد - چهار راه دامپزشکی - مجتمع پرویز - طبقه سوم - واحد ۸