منیره افراشته وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۶۳۸۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۸/۰۷/۲۹
استان: آذربایجان شرقی
شهر: شبستر
تلفن موسسه: ۰۴۱۳۳۳۶۷۴۰۲
تلفن همراه: ۰۹۱۴۴۱۱۷۲۲۸
آدرس موسسه: تبریز چ آبرسان کوی ناصحیه اول پلاک ۱۰ طبقه دوم