محمد سلیمی هیز جی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۶۶۲۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۸/۰۸/۱۷
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۶۷۰۰۲۱۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۱۱۱۸۱
آدرس موسسه: قم میدان مطهری- خ اراک -پلاک ۳۳