زهرا مهدوی مهر وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۴۴۰
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۹۴۴۴۹۱
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۵۱۰۱۰۳
آدرس موسسه: ۴۵متری صدوق-خ جهان بینی-پ۱۳-واحد۷