محمد علی موحدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۵۱۳۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
استان: قم
شهر: کهک
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۱۵۷۸۶
آدرس موسسه: بلوارامین-کوچه ۵۳-نبش فرعی- پ۱۲-ط۳