رضا حسن زاده سورشجانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۷۵۳۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۷/۰۸/۰۹
استان: هرمزگان
شهر: قشم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۲۱۷۱۲۳۷۹۳
آدرس موسسه: هرمزگان - قشم - خیابان شقایق ۳ - بلوک ۱۱ - طبقه هم کف - واحد ۲