محمد رضا حسینی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۴۸۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۹/۰۲/۰۱
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۵۰۷۱۲۴
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۱۱۴۹۹
آدرس موسسه: قم- پردیسان- خیابان اقلیمی- کوچه ۱۰- پلاک ۲۴