سریه پرویزی پیما وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۵۴۹۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۸۸۵۸۳۹۵
تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۵۲۴۵۱۰
آدرس موسسه: قم- فلکه کشاورز-خیابان شهید اصغر دفتری- کوچه ۲۲