مهدی حسینی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۱۲۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۲/۰۲/۲۴
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۸۱۸۱۸۳
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۵۷۲۰۸۵
آدرس موسسه: قم- شهر پردیسان- خیابان امام حسین-بلواربهشت- خیابان اقبال کوچه۱۰- انتهای کوچه - انتهای کوچه - طبقه ۱- واحد۱