احمد سلیمانی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۶۹۵۰
اعتبار: ۱۳۸۶/۱۱/۰۴ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۵/۰۸/۰۱
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۶۶۲۱۶۸۰/۰۲۵۱
تلفن همراه:
آدرس موسسه: NULL