معصومه تاک وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۲۶۴۷۳
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۴/۰۴/۱۴
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه: ۰۱۳۳۳۵۲۷۴۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۳۷۹۲۷۶
آدرس موسسه: رشت خیابان ایت الله رودباری کوچه میری مجمتع دانش طبقه ۵ واحد ۱۴