علی فخاری راد وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۳۷۱۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۶/۱۲/۱۳
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه: ۰۱۳۳۳۷۳۳۵۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۳۹۴۶۴۲
آدرس موسسه: رشت-بلوارشهیدانصاری-خ یعقوب زاده-ساختمان سیکاس-ط ۵-واحد۹