کشاورز یوسفی لادمخی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۶۴۸۳
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
استان: گیلان
شهر: صومعه سرا
تلفن موسسه: ۰۱۳۴۴۳۲۹۵۶۶
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۸۲۱۲۹۰
آدرس موسسه: صومعه سرا خ شهید بیژن جنب ساختمان کشاورز