شاپور ولیزاده درودخانی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۷۵۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۶/۰۹/۱۸
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه: ۰۱۳۳۳۵۰۸۱۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۳۶۹۵۴۳
آدرس موسسه: گیلان -رشت-خیابان بیستون-سه راه سردار جنگل-ساختمان حافظ-طبقه دوم-دفتر وکالت