علی اصغر معینی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۶۱۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۰/۰۷/۲۰
استان: فارس
شهر: شیراز
تلفن موسسه: ۰۷۱۳۲۲۷۵۳۹۹
تلفن همراه: ۰۹۱۷۷۰۰۷۰۷۲
آدرس موسسه: شیراز-خیابان سعدی-ساختمان ایران ماشین-ط۳-واحد۱