حسن‌ برزه‌کار وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۲۶۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۹/۰۱/۲۸
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۵۳۶۹۳۲
آدرس موسسه: قم- بلوارامین- کوچه ۵۳-پلاک ۱۲