بهنام محمد پور قمری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۰۸۸
اعتبار: ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۲/۰۹/۰۶
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه: ۰۴۵۲۴۹۲۴۳۸۰
تلفن همراه: ۰۹۱۴۳۵۲۵۰۹۵
آدرس موسسه: رشت-خ فلسطین-کوچه چمران-روبروی اتوبوسرانی-کوچه نسیم-ساختمان نجاگل