رحیم وقاری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۵۹۵۶
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۹/۰۲/۲۱
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه: ۰۱۳۳۳۱۱۷۱۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۳۸۸۴۵۹
آدرس موسسه: رشت گلسار روبروی اداره پست گلسار ساختمان پارس طبقه ۴ واحد ۱۱