ملیحه سادات حجازی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۹۳۰۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۳۲۲۵۰۰۵۹
تلفن همراه: ۰۹۳۹۳۶۷۴۸۶۴
آدرس موسسه: گلستان-گرگان- خیابان چاله باغ -قدس۴