عباسعلی بی باک وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۴۶۸۵۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۷/۰۱/۲۰
استان: گلستان
شهر: گرگان
تلفن موسسه: ۰۱۷۱۲۳۲۹۹۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۱۸۵۱۱۷۶۰
آدرس موسسه: گلستان گرگان خ شالی کوبی عدالت ۶ مجتمع بزرگ لاله ط ۲ واحد ۲۲۰