محمد پورپیرعلی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۲۲۲۸۹
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۳/۰۱/۲۷
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۲۷۰۷۹۳۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۵۱۵۶۵۸
آدرس موسسه: قم-بنیاد شهرک ایثار ایثار۱۷خ شهیداصغری نبش ک۶ ساختمان محمد واحد۲