علی براتی کلر وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۰۰۹۰
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۹/۱۱/۲۴
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۵۲۱۹۱۰
آدرس موسسه: قم-بلوارکارگر-نبش کوچه۹