منیره یوسفی بجار سری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۷۵۱۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۹/۰۲/۰۱
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه: ۰۱۳۳۳۲۶۴۰۹۶
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۳۳۸۷۷۶
آدرس موسسه: میدان انقلاب ساختمان سیف زاده