عافیه السادات موسوی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۸۱۷۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۸۸/۱۲/۲۲
استان: قم
شهر: قم
تلفن موسسه: ۰۹۳۹۷۴۱۳۷۰۱
تلفن همراه: ۰۹۱۹۰۱۰۸۶۰۴
آدرس موسسه: قم-میدان صفائیه-بلوار نیایش-نبش کوچه ۶-ساختمان مسعود-ط۲