طاهره ملک محمدی وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۲۱۱
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۲/۰۲/۳۰
استان: قم
شهر: خلجستان
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۸۸۱۵۳۶
آدرس موسسه: خلجستان -روستای نویس- روبروی مسجد صاحب الزمان