مجید طالبیان وکیل کارآموز
شماره پروانه: ۵۳۸۱۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ فعال
تاریخ صدور پروانه:
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۳۷۲۶۹۸۹۷۹
آدرس موسسه: