بابک نیک پی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۸۲۴
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
استان: گیلان
شهر: رشت
تلفن موسسه: ۳۳۷۱۰۷۸۲
تلفن همراه: ۰۹۱۱۳۳۸۱۷۲۵
آدرس موسسه: رشت پیربازار خ شهید قربانی نژاد بن بست پیروزی