عباس مقصودی سرتشنیزی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۰۳۵
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ فعال
تاریخ صدور پروانه:
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۰۸۸۰۴
آدرس موسسه: