سکینه یزدانی حاجی ابادی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۳۰۳۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ فعال
تاریخ صدور پروانه:
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: شهرکرد
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۰۴۷۴۷۸
آدرس موسسه: