سید ابوالفضل فیاضی بروجنی کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۰۹۲۲
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ فعال
تاریخ صدور پروانه:
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر: بروجن
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۰۳۵۹۳۴۹۵۹
آدرس موسسه: