اعظم السادات دانشخواه کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۱۶۷۸
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
استان: گیلان
شهر: صومعه سرا
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۱۴۹۰۸۰۳۳
آدرس موسسه: