علی میرزاجانی شاقاجی وکیل پایه دو
شماره پروانه: ۲۴۶۲۹
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۳/۱۰/۰۶
استان: گیلان
شهر: سنگر
تلفن موسسه: ۰۱۳۳۳۳۱۰۱۷۳
تلفن همراه: ۰۹۱۱۱۴۸۹۴۷۰
آدرس موسسه: گیلان سنگر- اسلام آباد -روبه روی بانک صادرات