یوسف مهری وکیل پایه یک
شماره پروانه: ۱۸۲۵۷
اعتبار: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۳۹۲/۰۲/۳۱
استان: قم
شهر: جعفریه
تلفن موسسه: ۰۲۵۳۶۲۸۳۴۸۸
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۴۹۴۱۸۸
آدرس موسسه: قم- شهرجعفریه- خیابان علی ابت ابیطالب (ع)