نعمت اله نیک خال گنجه کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۷۸۰۷
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ فعال
تاریخ صدور پروانه: ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
استان: گیلان
شهر: خمام
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۲۷۱۱۷۹۰۶
آدرس موسسه: