مهدی یوسفی شاتوری کارآموز وکالت
شماره پروانه: ۵۷۲۵۶
اعتبار: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ فعال
تاریخ صدور پروانه:
استان: چهارمحال وبختیاری
شهر:
تلفن موسسه:
تلفن همراه: ۰۹۱۳۸۶۴۱۰۳۴
آدرس موسسه: